Kontaktné údaje

Mangalica farma, s.r.o.
Pavlov Dvor 9
947 03 Hurbanovo
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 907 781 959
E-mail: eshop@mangalicafarma.sk

Kamenná prevádzka
Pavlov Dvor 9
947 03 Hurbanovo
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Jozef Kajan

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8:00 – 16:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Mangalica farma, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Pavlov Dvor 9, 947 03 Hurbanovo

IČO: 44159897
IČ DPH: SK2022620512 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 28.05.2008 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka 22353/N.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0050 5457 3165
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Číslo účtu: 5054573165 / 0900

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, taničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Slovenská republika

Telefón: +421 37 772 02 16
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj